Healing/terapi

Healing er et flow af energi.

Jeg stiller mig til rådighed for den åndelige verden, og via mine hænder får den åndelige verden lov til at arbejde og sende energi ud, hvor der er brug for det hos dig. Jeg arbejder ud fra en tankegang om, at kroppens energisystemer, det der også kaldes chakraer, har et direkte tilhørsforhold til vores fysiske og psykiske balance i kroppen.

Energisystemet påvirker vores mentale helbred og vores sindstilstand.

Med et godt energisystem, der har det rigtige flow og den rette balance, styrkes vores immunforsvar, og vi har det godt. Ofte bliver der “ryddet” op i gamle mønstre. Personlig udvikling kan få plads og du får som oftest følelsen af at “komme hjem”.

Ved traumebehandling arbejder jeg med det autonome nervesystem og åndedrættet.

Jeg tilbyder flere former for healing.

50 min. koster 950 kr. / 3 x 2220 kr.

Fremmøde eller fjernhealing.

Kontakt mig på: SelmaAmbirk@gmail.com