Marts, 2020

18Mar18:0020:00Fysisk cirkel- lukket

Information

Fysisk medieskab & cirkelarbejde udskiller sig fra de tre andre former for cirkelarbejde ved, at det er ånderne der skal bruge tiden til at udvikle deres færdigheder for at skabe fysisk kontakt med os. Her handler det på ingen måde om deltagernes egen åndelige eller menneskelige udvikling. At det dog er en særdeles vidunderlig sideeffekt for deltagerne, at de automatisk bliver udviklet som menneske (og som ånd) gennem dette særprægede arbejde, er kun et plus.

En fysisk cirkel såvel som et fysisk medie udvikler sig forskelligt. Tempoet, kvaliteten og mulighederne er forskellige, og derfor gør den fysiske cirkel og mediet klogt i at finde sin egen vej, på egen hånd sammen med sit åndelige team/de åndelige udviklere. Forcer ikke udviklingen! Samarbejd med den åndelige verden.

Det handler ikke for os mennesker om at “kalde” på ånder under seancer i fysisk medieskab eller bede til at bestemte – kendte som ukendte – afdøde personer vil komme igennem til os under fysiske seancer. Det handler om at få etableret de rette omstændigheder der afføder den rette energi for ånderne at arbejde i. Som ånd har man ikke længere et fysisk legeme. Som “afdød” er kroppen naturligvis død, mens sjælen/ånden fortsætter sit liv i åndeverdenen. I det fysiske medieskab handler det derfor for ånderne om at opbygge en fast masse – eksempelvis gennem ektoplasma – for at ånderne, i vores verden, kan vise sig eller tale eller manipulere med fysiske genstande, som alle tilstedeværende cirkeldeltagere kan se, høre og mærke.

De fysiske fænomener handler i bund og grund for ånderne om at gøre os mennesker bevidste om, at der ligger en intelligens bag disse forekomster, for at gøre opmærksom på, at døden ikke er endelig; At vi fortsætter vores liv efter dette jordiske liv, samt at det er muligt at komme i kontakt med de “døde”.

Vibrationerne, der arbejdes med i fysisk medieskab, er ganske særlige. I første omgang handler det om at finde personer, der fungerer på samme plan, altså ligesindede mennesker, der kan lide at være sammen uge efter uge, prøvelse efter prøvelse. Dét i sig selv lyder ganske enkelt, men her kan nok den største udfordring være! For opstår der uenighed, der skaber bølger på vandet blandt deltagerne, påvirker disharmonien de fælles vibrationer, der åbner “døren” til den åndelige verden under seancen, og dermed får ånderne svært ved at komme igennem til cirkeldeltagerne.

Det kan tage relativ kort tid såvel som årevis at opbygge den rette cirkel til at få gode resultater. Til gengæld vil cirklens åndelige team/venner støtte og bakke om udviklingen, så cirklen får succes med dens arbejde. Kærligheden fra ånderne er så stor og det kan tydeligt mærkes i en velfungerende cirkel.

Mediet er den eneste ”deltager” under fysisk medieskab, hvis mediale evner udvikles, så mediet kan blive brugt bedst muligt som det instrument for ånderne, som mediet nu engang er. Fysiske medier hænger dog ikke på træerne… og endnu mere sjældne er materialisationsmedier.

Fysisk medie er ikke noget “man bliver”. Et fysisk medie har allerede fra fødslen det ekstra med sig, der er nødvendigt og som er nøglen for åndeverdenen for at kunne komme igennem fysisk til os. Denne evne/kvalitet skal trænes op af mediets åndelige vejledere (udviklingsånd), og sker gennem tæt samarbejde og tillid.
Et fysisk medies rolle er i bund og grund meget enkel: Ikke at foretage sig noget som helst andet end at sidde til disposition og lade ånderne arbejde gennem sig. Men arbejdet som fysisk medium er til tider hårdt, og det er ingen dans på roser, selvom oplevelserne undervejs også kan være pragtfulde.
Der findes forskellig grader at trance, som helt afhænger af mediets kvalitet og hvordan det åndelige team ønsker at benytte det pågældende fysiske medie! Medier er forskellige på samme måde som cirkler er forskellige. Man bør ikke læne sig op ad “hvad andre gør og kan”. Mediet og cirklen finder sin egen vej.

En fysisk cirkel er en lukket cirkel, og arbejdet udføres bedst under hjemmelige forhold, i et privat hjem, hvor der er en god og kærlig stemning.

At opbygge en fysisk cirkel og for ånderne at skabe resultater, minder lidt om at bygge et hus. Man skal starte med et ordentligt fundament, og som tiden skriver frem, skabes flere og flere synlige resultater. Man starter i det små og arbejder sig frem. Nogle gange går det to skridt frem mens andre gange et tilbage. Tålmodighed!

Arbejdet i en fysisk cirkel foregår typisk i en dæmpet rød belysning samt i mørke. Som et frø har brug for mørke til spire, har ånderne i starten brug for mørke.
Under en forhenværende fysisk seance, blev der fra åndelig side sagt:
“De fine væsker kan kun samles i mørket. Så længe I ikke ved, hvad der foregår ved en sådan lejlighed, må I ikke være dommere over, hvad det ligeså godt kunne være. Alt lyst spreder. Mørket samler. Ganske vist kan I jo så sige, at mørket også samler de dårlige indflydelser. Det er sandt, men for at opnå den ene, må man tage det andet med. Måske vil også den tid komme, da mørket ikke mere er nødvendigt.
Jeg vil benytte sammenligningen med et mørkekammer. For at billedet kan komme frem, må fotografen først hælde det over med sine væsker. Det er betingelsen. Væskerne er indbyrdes sammenstemte – passer for hinanden, og kun gennem dem er det muligt at frembringe et resultat. Hvis du lægger billederne i en anden sammensætning, da mislykkes de. I heldigste tilfælde kan I opnå at få et vrængbillede.

Jeg ved, at I sidder og venter og håber at få oplysning om ting, som I ikke forstår, og som nogle af jer er ganske forvisset om, at det er sådan. Derfor er jeg sendt til jer for at bede jer om, at I ikke bruger de forkerte væsker, og husk hvor følsomme plader det er, I har med at gøre.

Man kan jo godt gå videre i sammenligningen og sige, at pladen er en mindre god kopi af originalen. Lad os sige, at originalen er en ånd, så er mediet pladen mere eller mindre god alt efter som betingelserne er, men for at opnå det bedste resultat, gælder det om at fremskaffe de bedst mulige betingelser.”

Ulempen ved kun at arbejde i mørke, er, at medie såvel som deltagere desværre har mulighed for at snyde ved f.eks. selv at være årsag til fysiske fænomener (hvad end bevæggrunden så måtte være for at foretage snyd).

Ektoplasma er et kemisk stof, dannet gennem fysisk og kemi fra åndeverdenen og vores fysiske verden. Ingen kender endnu den præcise sammensætning, bl.a. fordi det er stoffer der ikke eksisterer på Jorden. Ånderne bruger visse dele af mediets fysiske “komponenter”, men præcis hvad og hvordan, er os endnu ikke åbenbaret.
Ektoplasma kan være usynligt for os, fint og tyndt som spindelvæv, eller solidt og så stærkt, at det kan løfte mennesker og tunge genstande.

Fysiske seancer med ektoplasma er også forbundet med en vis fare, såfremt forholdsreglerne ikke overholdes. Fysiske medier er gennem tiden kommet alvorlig til skade, fordi en deltager har forbrudt sig på reglerne. Til eksempel: Brydes cirklen eller tages der fat om ektoplasmaet uden åndernes accept (dette er fordi ektoplasmaet er skrøbeligt, og for at tåle menneskelig berøring, skal ånderne hærde det først) eller tændes pludseligt lys, får det ektoplasmaet til at trække sig tilbage i mediets krop på en brøkdel af et sekund, og det kan brænde mediet svært.

Alt efter hvad mediet indeholder, som fra åndelig side kan udvikles, kan en fysisk cirkel opnå:

 1. Apport:Ånderne tager en fysisk genstand hvor som helst fra i verden, dematerialiserer det, bringer det til seancerummet, hvor de materialiserer det igen.

 2. Asport:Er omvendt apport, dvs. en genstand der tages fra seancerummet, dematerialiseres, bringes til et sted (i realiteten til hvor som helst i verden, men altid et sted hvor det af en eller flere af seancedeltagerne bliver fundet – som bevis) og materialiseres igen.

 3. Automatskrift:Et medie tages under kontrol af en ånd, og således kan ånden gennem mediet skrive, hvad ånden ønsker. Mediet kan være i dyb trance såvel som ved fuld bevidsthed, men uden at have kontrol over, hvad der bliver skrevet. Anna Melloni Rasmussen var bl.a. et sådan medie.

 4. Bankninger:Ånderne benytter ektoplasma eller en lignende energiform til at udføre fysiske bankninger på vægge, bord mv.. Dette er også en måde at kommunikere på, eksempelvis ved at stille spørgsmål fra deltagerne og lade ånderne svare gennem bankninger (man udtænker et kommunikationssystem).

 5. Berøringer:Ånderne berører deltagerne for at lade dem mærke åndernes tilstedeværelse.

 6. Bordkommunikation: Cirkeldeltagerne placerer deres fingre på bordpladen. Den psykiske kraft udvundet af deltagerne bliver af ånderne koncentreret til at kunne bevæge bordet. Bordet kan også bevæges grundet ektoplasmaopbygning gennem mediet. Ånderne kan banke i bordet, flytte det, løfte det m.v. Alt sammen for at bevise deres eksistens – og ikke ment som en underholdningsleg.

 7. Levitation:Genstande eller personer, der bliver løftet af ånderne (igen ved hjælp af ektoplasma).

 8. Lys-fænomener:Ånderne opbygger energi i lysform, der kan bevæge sig og vise sig over alt i rummet.

 9. Materialisation:Den mest sjældne gave fra åndeverdenen under fysisk medieskab, er materialisationsfænomener. Ånderne skaber en solid masse af ektoplasma til at kunne opbygge dele eller hele kopier af den krop, ånden havde, da den levede på jorden som menneske, således af cirkeldeltagerne vil kunne genkende ånden som det menneske, det engang var. Det er muligt for ånderne at materialisere sig delvist, kun enkelte kropsdele, i store og små størrelser. Dette er en kraftpræstation for både ånderne og mediet. Det kræver så meget mere end vi kan forestille os, og for ånderne er det en stor bedrift at udføre.

 10. Planchet/Ouija-bræt: Et bræt med alfabetet samt tallene 0-9 skrevet/indgraveret herpå. Oven på placeres en håndsstor trekant med en spids, der fungerer som pegeretning. Denne skal være let bevægelig (uden modstand). Deltagerne lægger let en finger på pegetrekanten og gennem den opbyggede psykiske energi, bevæger ånderne trekanten og staver sig frem.

 11. Telekinese: Opbygning er psykisk energi udvundet gennem mediet af ånderne. Denne energi er en kraft skabt til at flytte og bevæge ting uden synlig berøring (udføres af ånderne).

 12. Transfiguration: Ånderne lægger et fint lag ektoplasma hen over mediets ansigt. Ved hjælp af ektoplasmaet former ånderne deres ansigter hen over mediets eget ansigt, således at mediets ansigt ændrer sig til at være åndernes ansigter, der således kan genkendes af de pårørende/deltagerne.

 13. Trancetale:Foregår enten i fuld trance eller en lidt lettere trance (let trancetale hører dog under mental medieskab). Ånden tager mediets krop og stemmelæber under kontrol, og benytter mediet som talende redskab. Trancetalen, der ikke foregår i dyb trance, kan blive influeret af mediets bevidsthed samt underbevidsthed. Selv i dyb trance, har forsøg vist, at mediets underbevidst kan ”blande” sig i åndernes udførelse af fysiske fænomener. Ånderne er ikke fuldstændiguafhængige, eftersom de er nødt til at benytte sig af et fysisk ”instrument”, altså et medie.

 14. Uafhængig/direkte skrift:Papir og pen lægges tilgængelig på et bord. Ånderne opbygger en ektoplasmamasse, som griber om blyanten, og således kontrollerer ånden og kan skrive, hvad end ånden vil sige.

 15. Uafhængig/direkte stemme: Her taler ånderne fysisk til deltagerne. Alle kan høre åndens stemme, og stemmen kan komme hvor som helst fra i rummet. For at ånderne kan tale fysisk er de nødt til at opbygge et kunstigt sæt stemmelæber, idet ånderne selvsagt ikke længere besidder en fysisk krop. Stemmelæberne opbygges af ektoplasma eller gennem en lignende blanding, som er en “nyere” form.

Dato & tid

(Onsdag) 18:00 - 20:00

0 Kommentarer

X