Clairvoyance

Ordet “clairvoyance” er fransk og betyder klarsyn. Klarsyn er evnen til at kunne sanse budskaber der kommer fra den åndelige verden.

Og netop disse budskaber elsker jeg at videreformidle til dig, der ønsker det og har brug for det.

For har vi ikke alle sammen en gang imellem brug for at blive set?
Brug for at blive mødt og sanset som det menneske vi er, rådgivet og sparret med omkring den situation vi står i. Det kan du hos mig.

Jeg bruger, i mine clairvoyante sessioner, min klarfølelse, min klarhørelse og mit klarsyn. Først fortæller jeg dig lidt om din personlighed. Derefter forklarer og fortæller jeg dig om de aktuelle emner, der kan være udfordrende for dig og slutteligt kommer vi ind på de råd og vejledninger der er til dig fra den åndelige verden.

Ofte vil man opleve mig komme ind på både fortid, nutid og fremtid i sessionerne. Andre gange er der et af områderne der taler mest og som er den afgørende faktor for at du rykker dig videre i dit liv, eller med den situation du ønsker sparring på.

For mig er det ikke vigtigt at stille ind på en masse faktuelle ting om dig, alt det ved du godt.

Jeg vil meget hellere hjælpe dig med at komme fra ”A til B” og hjælpe dig med, hvad der skal til for at komme til ”B”.

Jeg brænder for at give dig de indsigter du har brug for, for at kunne se og forstå dig selv bedre, og fra det udgangspunkt se dig tage de nødvendige skridt, eller træffe de afgørende beslutninger der er brug for i dit liv.  

Vi bærer ofte rundt på en unødvendig ballast fra vores fortid, en historie, som ikke længere behøver at tynge os, og den er jeg god til at spotte for dig, og hjælpe dig med at give slip på.

Opgavebeskrivelse: Vi møder Ude og Hjemmes nye clairvoyant, Selma Ambirk, til en snak om hendes clairvoyante evner. Hvad kan hun? Hvornår opdagede hun det? Og hvordan har det påvirket hendes liv?

Navne: Selma Ambirk
Tlf.: 40 72 50 12
Dato: 8. marts 2019
Tid: Kl. 10.00
Sted: Bolbrovej 191, 2970 Hørsholm

Journalist på opgaven + tlf: Anne Kristensen, tlf.: 22 91 75 60

Fotograf på opgaven: Ønsker Gregers Overvad, Søren Lamberth eller Morten Mejnecke

Særlige ønsker til billeder:
•Portrætbilleder af Selma taget indenfor hjemme ved hende selv
•Billeder af Selma på Hørsholm Kirkegård, der illustrerer hendes evne til at skabe kontakt til afdøde (vi tager på kirkegården efter interviewet)


Journalist: Anne Kristensen/Ude & Hjemme

Fotograf: ©Søren Lamberth

Lyst til at blive set?

Jeg vil hjælpe dig med at finde “tilbage” til dig selv. Sætte ord på, det der kan være svært, og endda muligvis hvorfor det er svært.

Mit formål i mine sessioner er at være en ressource for dig.

50 min. 1150 kr.
Fremmøde eller pr. telefon 
Par clairvoyance 1750 kr.

Kontakt mig på: SelmaAmbirk@gmail.com